BLÅ MANDAGS MANGE DEJLIG OPLEVELSER

ORKESTERETS SCENEOPSTILLING 2019

BLÅ MANDAG I ÅLBORG MAJ 2019

AXELTORV BODEGA – KØBENGAVN Februar 2019

JANUAR 2019: Tourne med Chloe Feorenzi – New Orleans

CORK JAZZFESTIVAL Oktober 2018